Tilfredsstiller ditt bygg krav til brannsikkerhet og dokumentasjon?

Side 1 (av 5)

Test hvordan ditt bygg tilfredsstiller gjeldende forskrifter og krav til dokumentasjon.

NOHA er ledende i Norge på brannsikring og dokumentasjon, og gjennomfører årlig tusenvis av tilsyn. Vår erfaring er at mange driftssjefer og eiendomsforvaltere mangler oversikt over de krav som stilles. 

For å hjelpe deg med å holde kontroll har vi utviklet denne testen med mål om å gi deg en oversikt over hvordan ditt bygg ligger an.

For å sende deg resultat av testen trenger vi din e-postadresse.